KURS / FOREDRAG
SYMPTOMER melkeintoleranse
SYMPTOMER glutenintoleranse
KORT OM ERNÆRING
BAKGRUNNSSTOFF
ARTIKLER LENKER
MATERIELL/OPPSKRIFTER
proteinintoleranse
FORSIDEN
HVA ER PROTEININTOLERANSE?

Proteinintoleranse er en samlebetegnelse på en rekke tilstander og sykdommer som har det til felles at de utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs. proteiner fra mat, eller fra mikroorgansimer i tarmen når tarmfloraen er forstyrret, eller via animalsk protein fra vaksiner.Ved proteinintoleranse ses ofte mage-tarmproblemer, og det er ikke uvanlig med psykiske plager. Ikke sjelden foreligger tarmbetennelse og det man betegner som lekk tarm (leaky gut), noe som i de fleste tilfeller kan påvises ved analyse av peptider i urin. Sentralt i behandling er å fjerne årsaken til plagene ved å unngå skadelige matvarer.Nedenfor beskrives en rekke tilstander og sykdommer hvor intoleranse overfor proteiner spiller en viktig rolle.
Proteinintoleranse grunnet opioide peptider
En type proteinintoleranse skyldes psykoaktive peptider <javascript:NewWindow(450,600,'/note_peptid_no.htm');> som dannes under fordøyelsen av proteiner <javascript:NewWindow(450,600,'/note_protein_no.htm');>. Spesielt viktig er peptider som dannes fra kasein <javascript:NewWindow(450,600,'/note_kasein_no.htm');> (melkeprotein), gliadin (hvetestivelse) og gluten <javascript:NewWindow(450,600,'/note_gluten_no.htm');> (hvete, spelt, bygg, rug). Ved fordøyelsen av proteiner spaltes disse først i peptider som er proteinfragmenter. Ett eneste molekyl av gluten inneholder 15 opioide sekvenser, og det er dermed ikke uventet at mangelfull nedbrytning gir problemer.
Dohan fremsatte på 60-tallet en hypotese om at schizofreni kunne utløses av peptider fra gluten. Videre arbeide ut fra denne teorien har vist at en del barn med autisme og ADHD har økt nivå av opioide peptider i blodet. Noe av dette skilles ut i urinen og kan påvises i NeuroZyms HPLC-analyse <http://www.neurozym.com/peptidanalyse.htm>. Nyere forskning tyder på at opioide peptider kan spille en rolle ved mange ulike psykiske lidelser.
Selv om opioide peptider kan spille en rolle i mange alvorlige lidelser, er det nok mer vanlig å oppleve mer diffuse plager som konsentrasjonsproblemer, energiløshet, depresjon, mageproblemer, angst og hyppige mareritt. Dette er vanlige symptomer på lettere former av proteinintoleranse.
Proteinintoleranse ved tarmsykdommen cøliaki
Cøliaki er en type proteinintoleranse hvor visse peptider fra gluten og gliadin er giftige for tarmslimhinnen. Det er vist at visse peptider fra gluten brytes svært langsomt ned under fordøyelsen av proteiner, og at disse peptidene kan starte en immunologisk basert ødeleggelse av tarmslimhinnen hos individer som er genetisk disponert. I tillegg ser en ikke sjelden symptomer fra sentralnervesystemet.Ved cøliaki er det viktig å holde en glutenfri diett. Dette gjelder også symptomfrie pasienter, fordi disse kan utvikle malignant lymfom og visse former for epilepsi. NeuroZyms urinanalyse avdekker ikke cøliaki. 


Kosthold sett med evolusjonens perspektiver
PowerPiont av biolog Iver Mysterud

NOEN BEHANDLERE
DVD-filmer, INFO-MATERIELL